Uchwały Rok 2107

Załączniki
1) Uchwała Nr XXXI/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2017 rok   141.159 KB
2) Uchwała Nr XXXI/2/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych   1.302 MB
3) Uchwała Nr XXXI/3/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego   469.825 KB
4) Uchwała Nr XXXI/4/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych   57.250 KB
5) Uchwała Nr XXXI/5/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok   273.089 KB
6) Uchwała Nr XXXI/6/2017 z dnia 20 stycznia 2017r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2031   1.371 MB
7) Uchwała Nr XXXII/7/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów   8.768 MB
8) Uchwała Nr XXXII/8/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji   356.858 KB
9) Uchwała Nr XXXII/9/2017 z dnia 30 stycznia 2017r w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego   411.350 KB
załącznik do Uchwały nr 9   944.546 KB
UCHWAŁA Nr XXXIII/13/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów   308.646 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/14/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów"   211.200 KB
UCHWAŁA NR XXXIII/15/2017 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023   269.840 KB
1) Uchwała Nr XXXIII/10/2017 w sprawie ustanowienia tytułów: ?Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów? oraz ?Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów? i uchwalenia regulaminu nadawania tytułów   46.000 KB
2) Uchwała Nr XXXIII/11/2017 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami   15.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/12/2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody na terenie m. Chotylub   13.860 KB
Uchwała Nr XXXIII/13/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/7/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów   15.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/14/2017 w sprawie przyjęcia "Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z wielokryterialną analizą przestrzenną pozwalającą na delimitację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszanów"   14.543 KB
zalacznik nr 1 uchwały nr 14   5.237 MB
Uchwała Nr XXXIII/15/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2016?2023   15.651 KB
Uchwała Nr XXXIII/16/2017 w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Cieszanów   15.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/17/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich   14.307 KB
Uchwała Nr XXXIII/18/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadanie inwestycyjne na drogach wojewódzkich   14.845 KB
Uchwała Nr XXXIII/19/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 ? 2031   63.022 KB
Uchwała Nr XXXIII/20/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok,   24.579 KB
Uchwała Nr XXXIII/21/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL   22.680 KB
Uchwała Nr XXXIII/22/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL,   22.618 KB
Uchwała Nr XXXIII/23/2017 w sprawie przyjęcia do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole od STOWARZYSZENIA CIESZANÓW.PL   22.663 KB
Uchwała Nr XXXIII/24/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   53.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/25/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   56.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/26/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   56.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/27/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   56.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/28/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole poprzez likwidację oddziału przedszkolnego   56.000 KB
Uchwała Nr XXXIII/29/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kowalowce   14.687 KB
Uchwała Nr XXXIII/30/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niemstowie   14.706 KB
Uchwała Nr XXXIII/31/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Siole   14.759 KB
Uchwała Nr XXXIII/32/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV   30.000 KB
Uchwała Nr XXXIII/33/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV   29.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/34/2017 w sprawie tworzenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole obejmującej strukturę organizacyjną klasy I ? IV   29.500 KB
Uchwała Nr XXXIII/35/2017 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cieszanów publicznych przedszkoli   37.500 KB
Uchwała Nr XXXIV/36/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok   20.814 KB