Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Petycje

Szulc-Efekt Sp. z o. o. 19.06.2019

Utworzony: 2019-06-20 | Zmodyfikowany: 2019-06-20 22:48

2. Uchwały Rok 2019

Uchwały 2019

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 09:10

3. Rok 2019

Protokoły z sesji RM 2019

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 08:43

4. Rok 2018

Rok 2018

Utworzony: 2018-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 08:41

5. Informacje, Sprawozdania, Opinie

Sprawozdania

Utworzony: 2014-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 08:38

6. Ogłoszenia 2019

Karta opinii RDOŚ w Rzeszowie i Karta postanowienia Burmistrza MiG Cieszanów

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 23:50

7. Ogłoszenia 2019

Harmonogram Dyżurów Komisji Okręgowej nr 62 w gminie Cieszanów powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Utworzony: 2019-06-17 | Zmodyfikowany: 2019-06-17 13:59

8. Raport o stanie MiG Cieszanów

Raport o stanie MiG Cieszanów za 2018 r

Treść Raportu o stanie MiG Cieszanów za 2018 r - kliknij aby pobrać

Utworzony: 2019-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-06-14 09:01

9. Ogłoszenia 2019

Harmonogram zebrań informacyjnych dla właścicieli działek

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 08:47

10. Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 12.06.2019 r. GPiMK. 6733.1.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12.06.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn...

Utworzony: 2019-06-12 | Zmodyfikowany: 2019-06-12 07:47

11. Ogłoszenia 2019

Karta informacyjna postanowienia i opinii PPIS III w Lubaczowie

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 23:11

12. Ogłoszenia 2019

Informacja o posiedzeniu Rady 12.06.2019r

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 17:05

13. Ogłoszenia 2019

Informacja o posiedzeniu Komisji 12.06.2019r

Utworzony: 2019-06-11 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 17:04

14. Ogłoszenia 2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrana została Pani Barbara Pietrasiewicz Uzasadnienie wyboru Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta ...

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 13:14

15. Ogłoszenia 2019

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy. Barbara Pietrasiewicz

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-06-04 15:12

16. Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego

Utworzony: 2019-06-04 | Zmodyfikowany: 2019-06-04 11:09

17. Ogłoszenia 2019

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Utworzony: 2019-06-03 | Zmodyfikowany: 2019-06-03 11:23

18. Ogłoszenia 2019

Zaproszenie na sesję w dniu 4 czerwca 2019 r

Utworzony: 2019-06-03 | Zmodyfikowany: 2019-06-03 11:15

19. Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27.05.2019

Utworzony: 2019-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-05-28 11:28

20. Ogłoszenia 2019

Informacja o zniesieniu zagrożenia z terenu gminy Cieszanów

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-27 23:10