główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Zarządzenia 2019

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 15:18

2. Ogłoszenia 2019

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGWWP z dnia 7.08.2019 (2)

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:38

3. Ogłoszenia 2019

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez PGWWP z dnia 7.08.2019 (1)

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:37

4. Ogłoszenia 2019

Karta opinii PPIS w Lubaczowie z dnia 13.08.2019

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 23:24

5. Ogłoszenia 2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 07.08.2019 r. GPiMK. 6733.2.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 07.08.2019 r. o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn...

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 08:39

6. 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograni...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 06-08-2019 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nr działki 4243 2. Obręb Cieszanów 3. Powierzchnia nieruchomości 0,1138 ha 4. Użytek RIVb-0,1138 ha 5. Księga Wieczysta PR1L/00027979/4 6. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowaniezabudowana 7. Przeznaczenie nier...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 23:32

7. 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograni...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 06-08-2019 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nr działki 4245 2. Obręb Cieszanów 3. Powierzchnia nieruchomości 0,9768 ha 4. Użytek RIVa-0,0215 ha, RIVb-0,9553ha 5. Księga Wieczysta PR1L/00027979/4 6. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowaniezabudowana 7. Prz...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 23:31

8. 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograni...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów W Y K A Z z dnia 06-08-2019 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 1. Nr działki 4244/2 2. Obręb Cieszanów 3. Powierzchnia nieruchomości 0,3211 ha 4. Użytek RIVb-0,3211 ha 5. Księga Wieczysta PR1L/00027979/4 6. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowaniezabudowana 7. Przeznaczenie ni...

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 23:00

9. 2019

Dzierżawa Dachnów 1500 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Cz. d...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:59

10. 2019

Dzierżawa Dachnów 1404 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Cz. d...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:53

11. 2019

Dzierżawa Cieszanów 4675/12 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w m2) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:50

12. 2019

Dzierżawa Dachnów 1399 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dział...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:42

13. 2019

Dzierżawa Dachnów 1365 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dział...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:40

14. 2019

Dzierżawa Kowalówka 1126 - 02.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Cz. d...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 23:38

15. Ogłoszenia 2019

Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Miejski Klub Sportowy „JUWENIA” w Cieszanowie złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – „Historia piłki nożnej w Gminie Cieszanów”. Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie te...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 13:03

16. Informacje, Sprawozdania, Opinie

Sprawozdania

Utworzony: 2014-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 09:56

17. Ogłoszenia 2019

Karta informacyjna z dnia 26.07.2019

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 23:35

18. 2019

Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w m...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Sioło Na postawie art. 38 - 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gmi...

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 23:19

19. Ogłoszenia 2019

Ocena bieżąca jakości wody - Kąpielisko "Wędrowiec" w Nowy Siole z dnia 25...

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 23:28

20. Ogłoszenia 2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cies...

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrana została Pani Marlena Wiciejowska Uzasadnienie wyboru W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w osobie Pani Marleny Wiciejowskiej której oferta, spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko. Pani Marlena Wiciejowska posiada staż pracy na stanowisku dyrektora instytucji kultury, spełnia kwa...

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 13:48