główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-04 14:39
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Cieszanów - 4675/12 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-04 14:36
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Nowe Sioło - 1007/1 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-04 13:53
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Cieszanów - 4014/3 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-04 13:53
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 452/2 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-04 13:50
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Folwarki - 452/2 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-04 13:45
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Cieszanów - 4014/3 - 04.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:33
Dział: Urząd » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publiczne Szulc-Efekt 31.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:33
Dział: Urząd » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publiczne Szulc-Efekt 31.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:30
Dział: Urząd » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o informacje publiczną Szulc-Efekt 22.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:29
Dział: Urząd » Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o informacje publiczną Szulc-Efekt 22.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:14
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Cieszanów - 4675/12 - 03.08.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:09
Dział: Urząd » Odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:09
Dział: Urząd » Odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 23:08
Dział: Urząd » Odpady
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-03 08:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Wykonanie: Agnieszka Łabisz
Data: 2020-08-02 22:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:26
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:26
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:26
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-08-02 22:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-30 23:25
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Powszechny Spis Rolny 1 września 2020 - 30 listopada 2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-30 23:15
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie dotyczące przedsięwzięcia „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 2"
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-30 23:08
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 27.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-30 23:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena bieżąca jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 27.07.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-29 22:15
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Karta informacyjna postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotycząca zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów”.
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-29 22:12
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miast i Gminy Cieszanów dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów”
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-07-29 12:44
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Wykonanie: Agnieszka Łabisz
Data: 2020-07-27 08:15
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów dotyczące budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 512/6 (obręb 0006) w miejscowości Niemstów, Gm. Cieszanów
Wykonanie: Krzysztof Zarębski