Opinie

Sprawozdania

Załączniki
Rb-27S i Rb-28S za 2010r.   341.499 KB
Rb-27S I.kw.2013   168.863 KB
Rb-27S III kw. 2013r.   177.029 KB
Rb-27S za II kw. 2013r.   179.469 KB
RB-28S I.kw.2013r.   173.279 KB
Rb-28S III kw. 2013r.   175.200 KB
Rb-28S-za II kw. 2013r.   175.970 KB
RB-NDS III kw. 2013r.   91.194 KB
Rb-NDS za I kw. 2013   83.423 KB
Rb-NDS za II kw. 2013r.   76.371 KB
Rb-Z za I.kw. 2013r.   180.280 KB
Rb-Z za II kw. 2013r.   184.465 KB
Rb-Z za III kw. 2013r.   179.916 KB
Rb-27S I kwartał 2014r   164.858 KB
Rb-27S II kwartał 2014   161.149 KB
Rb-28S I kwaratł 2014r   171.974 KB
Rb-28S II kwartał 2014   171.914 KB
Rb-NDS I kwartał 2014r   120.967 KB
Rb-NDS II kwartał 2014   115.195 KB
Rb-Z I kwartał 2014r   192.801 KB
Rb-Z II kwartał 2014r   187.574 KB
Rb-27S - za IV kw. 2014   173.320 KB
Rb-28S - za IV kw. 2014   171.518 KB
RbNDS - za IV kw. 2014   128.423 KB
RbZ - za IV kw. 2014   224.431 KB
Rb-27S za I kwartał 2015   684.134 KB
Rb-28S za I kwartał 2015   1.107 MB
Rb-NDS I kwartał 2015   177.588 KB
Rb-Z I kwartał 2015   97.590 KB
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał 2015   736.058 KB
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał 2015   1.194 MB
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2015   172.707 KB
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał 2015   97.689 KB
sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2015   256.961 KB
sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2015r   157.251 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2015r   49.359 KB
sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 r   58.062 KB
Rb-27S - za IV kw. 2015   173.320 KB
Rb-28S - za IV kw. 2015   171.518 KB
RbNDS - za IV kw. 2015   128.423 KB
RbZ - za IV kw. 2015   224.431 KB
Rb - NDS za I kwaratł 2016   173.427 KB
Rb-Z za I kwartał 2016   98.239 KB
Rb-27S za I kwartał 2016   623.945 KB
Rb-28S za I kwartał 2016   1.138 MB
sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016r   688.528 KB
sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2016r   1.185 MB
sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016r   173.811 KB
sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016r   97.575 KB
Rb-27S za III kwartał 2016   729.641 KB
Rb-28S za III kwartał 2016   1.217 MB
Rb-NDS za III kwartał 2016   173.635 KB
Rb-Z za III kwartał 2016   98.171 KB
sprawozdanie RB-27S za IV lwartał 2016   773.688 KB
sprawozdanie RB-28S za IV lwartał 2016   1.231 MB
sprawozdanie RB-NDS za IV lwartał 2016   173.299 KB
sprawozdanie RB-Z za IV lwartał 2016   101.411 KB
Rb 28S II kwartał 2017   1.245 MB
Rb Z II kwartał 2017   98.012 KB
Rb-27S II kwartał 2017   693.873 KB
Rb-NDS II kwartał 2017   173.229 KB
Rb-27S IV kw. 2017   796.285 KB
Rb-28S IV kw. 2017   1.287 MB
Rb-NDS IV kw. 2017   173.088 KB
Rb-Z IV.kw.2017   101.344 KB
Rb-27S za I kw. 2018   685.436 KB
Rb-28S za I kw. 2018   1.273 MB
Rb-NDS za I kw. 2018   202.057 KB
Rb-Z za I kw. 2018   102.397 KB
Rb-27S II kwartał 2018r   745.390 KB
Rb-28S II kwartał 2018r   1.288 MB
Rb-NDS II kwartał 2018   185.817 KB
Rb-Z za II kwartał 2018   102.230 KB
Rb-Z III kw.2018   103.538 KB
Rb-NDS III.kw.2018   202.288 KB
Rb-28S III.kw.2018   1.314 MB
Rb-27S III.kw.2018   800.851 KB

Informacje z wykonaniu budżetu