główna zawartość
artykuł nr 1

Opinie

artykuł nr 2

Sprawozdania

sprawozdanie Rb 27S za 2019r
Załączniki:
Rb-Z I kw. 2020 103 KB
Rb-NDS I kw. 2020 163 KB
Rb-28S I kw.2020 MB
Rb-27S I kw.2020 717 KB
sprawozdanie Rb Z za 2019r 108 KB
sprawozdanie Rb NDS za 2019r 202 KB
sprawozdanie Rb 28S za 2019r MB
sprawozdanie Rb 27S za 2019r 827 KB
sprawozdanie RB-Z za III kw. 2019 207 KB
sprawozdanie RB-NDS za III kw. 2019 178 KB
sprawozdanie RB-28S za III kw. 2019 MB
sprawozdanie RB-27S za III kw. 2019r MB
Rb-27S II pólrocze 2019r 724 KB
Rb-28S II pólrocze 2019r MB
Rb-N II pólrocze 2019r 263 KB
Rb-NDS II pólrocze 2019r 202 KB
Rb-Z II pólrocze 2019r 103 KB
RB-27Sza I.kw.2019r 657 KB
RB-28Sza I.kw.2019r MB
RB-NDS za I kw. 2019 202 KB
RB-Nza I.kw.2019r 263 KB
RB-Nza I.kw.2019r 263 KB
RB-27Sza IV.kw.2018r 834 KB
RB-28Sza IV.kw.2018r MB
RB-NDSza IV.kw.2018r 202 KB
RB-Nza IV.kw.2018r 263 KB
Rb-27S III.kw.2018 801 KB
Rb-28S III.kw.2018 MB
Rb-NDS III.kw.2018 202 KB
Rb-Z III kw.2018 104 KB
Rb-Z za II kwartał 2018 102 KB
Rb-NDS II kwartał 2018 186 KB
Rb-28S II kwartał 2018r MB
Rb-27S II kwartał 2018r 745 KB
Rb-Z za I kw. 2018 102 KB
Rb-NDS za I kw. 2018 202 KB
Rb-28S za I kw. 2018 MB
Rb-27S za I kw. 2018 685 KB
Rb-Z IV.kw.2017 101 KB
Rb-NDS IV kw. 2017 173 KB
Rb-28S IV kw. 2017 MB
Rb-27S IV kw. 2017 796 KB
Rb-NDS II kwartał 2017 173 KB
Rb-27S II kwartał 2017 694 KB
Rb Z II kwartał 2017 98 KB
Rb 28S II kwartał 2017 MB
sprawozdanie RB-Z za IV lwartał 2016 101 KB
sprawozdanie RB-NDS za IV lwartał 2016 173 KB
sprawozdanie RB-28S za IV lwartał 2016 MB
sprawozdanie RB-27S za IV lwartał 2016 774 KB
Rb-Z za III kwartał 2016 98 KB
Rb-NDS za III kwartał 2016 174 KB
Rb-28S za III kwartał 2016 MB
Rb-27S za III kwartał 2016 730 KB
sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016r 98 KB
sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016r 174 KB
sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2016r MB
sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016r 689 KB
Rb-28S za I kwartał 2016 MB
Rb-27S za I kwartał 2016 624 KB
Rb-Z za I kwartał 2016 98 KB
Rb - NDS za I kwaratł 2016 173 KB
RbZ - za IV kw. 2015 224 KB
RbNDS - za IV kw. 2015 128 KB
Rb-28S - za IV kw. 2015 172 KB
Rb-27S - za IV kw. 2015 173 KB
sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 r 58 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2015r 49 KB
sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2015r 157 KB
sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2015 257 KB
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał 2015 98 KB
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2015 173 KB
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał 2015 MB
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał 2015 736 KB
Rb-Z I kwartał 2015 98 KB
Rb-NDS I kwartał 2015 178 KB
Rb-28S za I kwartał 2015 MB
Rb-27S za I kwartał 2015 684 KB
RbZ - za IV kw. 2014 224 KB
RbNDS - za IV kw. 2014 128 KB
Rb-28S - za IV kw. 2014 172 KB
Rb-27S - za IV kw. 2014 173 KB
Rb-Z II kwartał 2014r 188 KB
Rb-Z I kwartał 2014r 193 KB
Rb-NDS II kwartał 2014 115 KB
Rb-NDS I kwartał 2014r 121 KB
Rb-28S II kwartał 2014 172 KB
Rb-28S I kwaratł 2014r 172 KB
Rb-27S II kwartał 2014 161 KB
Rb-27S I kwartał 2014r 165 KB
Rb-Z za III kw. 2013r. 180 KB
Rb-Z za II kw. 2013r. 184 KB
Rb-Z za I.kw. 2013r. 180 KB
Rb-NDS za II kw. 2013r. 76 KB
Rb-NDS za I kw. 2013 83 KB
RB-NDS III kw. 2013r. 91 KB
Rb-28S-za II kw. 2013r. 176 KB
Rb-28S III kw. 2013r. 175 KB
RB-28S I.kw.2013r. 173 KB
Rb-27S za II kw. 2013r. 179 KB
Rb-27S III kw. 2013r. 177 KB
Rb-27S I.kw.2013 169 KB
Rb-27S i Rb-28S za 2010r. 341 KB
artykuł nr 3

Informacje z wykonaniu budżetu