artykuł nr 1

Opinie

artykuł nr 2

Sprawozdania

sprawozdanie Rb 27S za 2019r
Załączniki:
sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2020 r801 KB
sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2020 rMB
sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2020 r163 KB
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał2020 rMB
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020r163 KB
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020r103 KB
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2020r103 KB
sprawozdanie Rb 27S za II kwartał 2020771 KB
Rb-Z I kw. 2020103 KB
Rb-NDS I kw. 2020163 KB
Rb-28S I kw.2020MB
Rb-27S I kw.2020717 KB
sprawozdanie Rb Z za 2019r108 KB
sprawozdanie Rb NDS za 2019r202 KB
sprawozdanie Rb 28S za 2019rMB
sprawozdanie Rb 27S za 2019r827 KB
sprawozdanie RB-Z za III kw. 2019207 KB
sprawozdanie RB-NDS za III kw. 2019178 KB
sprawozdanie RB-28S za III kw. 2019MB
sprawozdanie RB-27S za III kw. 2019rMB
Rb-27S II pólrocze 2019r724 KB
Rb-28S II pólrocze 2019rMB
Rb-N II pólrocze 2019r263 KB
Rb-NDS II pólrocze 2019r202 KB
Rb-Z II pólrocze 2019r103 KB
RB-27Sza I.kw.2019r657 KB
RB-28Sza I.kw.2019rMB
RB-NDS za I kw. 2019202 KB
RB-Nza I.kw.2019r263 KB
RB-Nza I.kw.2019r263 KB
RB-27Sza IV.kw.2018r834 KB
RB-28Sza IV.kw.2018rMB
RB-NDSza IV.kw.2018r202 KB
RB-Nza IV.kw.2018r263 KB
Rb-27S III.kw.2018801 KB
Rb-28S III.kw.2018MB
Rb-NDS III.kw.2018202 KB
Rb-Z III kw.2018104 KB
Rb-Z za II kwartał 2018102 KB
Rb-NDS II kwartał 2018186 KB
Rb-28S II kwartał 2018rMB
Rb-27S II kwartał 2018r745 KB
Rb-Z za I kw. 2018102 KB
Rb-NDS za I kw. 2018202 KB
Rb-28S za I kw. 2018MB
Rb-27S za I kw. 2018685 KB
Rb-Z IV.kw.2017101 KB
Rb-NDS IV kw. 2017173 KB
Rb-28S IV kw. 2017MB
Rb-27S IV kw. 2017796 KB
Rb-NDS II kwartał 2017173 KB
Rb-27S II kwartał 2017694 KB
Rb Z II kwartał 201798 KB
Rb 28S II kwartał 2017MB
sprawozdanie RB-Z za IV lwartał 2016101 KB
sprawozdanie RB-NDS za IV lwartał 2016173 KB
sprawozdanie RB-28S za IV lwartał 2016MB
sprawozdanie RB-27S za IV lwartał 2016774 KB
Rb-Z za III kwartał 201698 KB
Rb-NDS za III kwartał 2016174 KB
Rb-28S za III kwartał 2016MB
Rb-27S za III kwartał 2016730 KB
sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016r98 KB
sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016r174 KB
sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2016rMB
sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2016r689 KB
Rb-28S za I kwartał 2016MB
Rb-27S za I kwartał 2016624 KB
Rb-Z za I kwartał 201698 KB
Rb - NDS za I kwaratł 2016173 KB
RbZ - za IV kw. 2015224 KB
RbNDS - za IV kw. 2015128 KB
Rb-28S - za IV kw. 2015172 KB
Rb-27S - za IV kw. 2015173 KB
sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2015 r58 KB
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2015r49 KB
sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2015r157 KB
sprawozdania Rb-28S za III kwartał 2015257 KB
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał 201598 KB
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2015173 KB
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał 2015MB
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał 2015736 KB
Rb-Z I kwartał 201598 KB
Rb-NDS I kwartał 2015178 KB
Rb-28S za I kwartał 2015MB
Rb-27S za I kwartał 2015684 KB
RbZ - za IV kw. 2014224 KB
RbNDS - za IV kw. 2014128 KB
Rb-28S - za IV kw. 2014172 KB
Rb-27S - za IV kw. 2014173 KB
Rb-Z II kwartał 2014r188 KB
Rb-Z I kwartał 2014r193 KB
Rb-NDS II kwartał 2014115 KB
Rb-NDS I kwartał 2014r121 KB
Rb-28S II kwartał 2014172 KB
Rb-28S I kwaratł 2014r172 KB
Rb-27S II kwartał 2014161 KB
Rb-27S I kwartał 2014r165 KB
Rb-Z za III kw. 2013r.180 KB
Rb-Z za II kw. 2013r.184 KB
Rb-Z za I.kw. 2013r.180 KB
Rb-NDS za II kw. 2013r.76 KB
Rb-NDS za I kw. 201383 KB
RB-NDS III kw. 2013r.91 KB
Rb-28S-za II kw. 2013r.176 KB
Rb-28S III kw. 2013r.175 KB
RB-28S I.kw.2013r.173 KB
Rb-27S za II kw. 2013r.179 KB
Rb-27S III kw. 2013r.177 KB
Rb-27S I.kw.2013169 KB
Rb-27S i Rb-28S za 2010r.341 KB
artykuł nr 3

Informacje z wykonaniu budżetu