artykuł nr 56

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w...

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 22 czerwca (czwartek) 2023 roku o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
artykuł nr 57

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie...

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 11:00
artykuł nr 58

Badanie dotyczące gospodarstw rolnych od 1 czerwca do 14 sierpnia. GUS

Załączniki:
skm_c30823061608530.pdf129 KB
artykuł nr 59

1. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.9.1.2023.PW.34 z dn. 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla stron postępowania. 2. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.9.1.2023.PW.35 z dn. 25.05.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do publicznej wiadomości. 3. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.420.9.1.2023.PW.33 z dn. 25.05.2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Mielniki-Nowe Sioło.

Załączniki:
skm_c30823053112560.pdfMB
artykuł nr 60

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - na...

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089, 2666, z 2023 r. poz. 709) w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 i art. 28 w/w ustawy, ogłasza się informację o podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1.