Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-11-26 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPROSZENIE NA OBRADY XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
Wykonanie: Janusz Warcaba
Data: 2020-11-24 10:48
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-24 10:39
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 11:08
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 11:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 11:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 11:06
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 11:05
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-23 10:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-19 23:28
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów - 4322/19 - 19.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-19 23:20
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów - 4320/34 - 19.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-18 08:45
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Wykonanie: Agnieszka Łabisz
Data: 2020-11-17 21:38
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-17 21:37
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zamiarze zawarcia umowy
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:53
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 140, 126 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:52
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 140 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:40
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Niemstów, Gorajec - 651, 308/20 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:38
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Nowe Sioło - 126, 140 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:37
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Nowe Sioło - 1007/1 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:36
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Nowe Sioło - 1007/1 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-16 23:34
Dział: Mienie Komunalne » Ogłoszenia Przetargów » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 175 - 16.11.2020
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-13 00:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-13 00:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Powszechny Spis Rolny - spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-12 13:04
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Karta informacyjna decyzji Burmistrza
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-10 22:45
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wysokości wskaźników zwiększających
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-10 22:44
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wysokości wskaźników zwiększających
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-10 22:43
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku, statystycznej liczby uczniów oraz wysokości wskaźników zwiększających
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-11-10 09:54
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Wykonanie: Agnieszka Łabisz
Data: 2020-10-29 22:30
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Karta informacyjna wniosku
Wykonanie: Krzysztof Zarębski
Data: 2020-10-29 22:28
Dział: Urząd » Ogłoszenia 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Wykonanie: Krzysztof Zarębski