Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 22.02.2021 r. GPiMK 6220.1.2021 Obwieszczenie Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuję, że stronom przysługuje...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:45

2. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-7/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”. 3. Znak sprawy RZ.RZŚ.3.435.12.2021.KP 4. Data wydania 8.02.2021 r. 5. Nazwa organu, który wydał postanowienie* PGW Wody ...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:42

3. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-6/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”. 3. Znak sprawy PSNZ.9020.4.5.2021.ZC 4. Data wydania 9.02.2021 r. 5. Nazwa organu, który wydał postanowienie* Państwowy P...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:41

4. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-5/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Cieszanów”. 3. Znak sprawy WOOS.4220.9.2.2021.BL.4 4. Data wydania 17.07.2020 r. 5. Nazwa organu, który wydał postanowienie* Regional...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:38

5. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie PPIS w Lubaczowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-4/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657R Cieszanów-Nowe Brusno. 3. Znak sprawy PSNZ.90204.8.2021.ZC 4. Data wydania 10.02.2021 r. 5. Nazwa organu, który wydał posta...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:35

6. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie PPWIS w Lublinie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-3/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia uzgadniająca raport dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa linii napowietrznej110 kV Tomaszów - Lubaczów”. 3. Znak sprawy DNS-NZ.7016.6.2021 4. Data wydania 2.02.2021 r. 5. Nazwa organu, który wydał postanowienie* Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie 6. Na...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:33

7. Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie PPWIS w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: decyzji i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu P-2/21 2. Zakres przedmiotowy postanowienia* Opinia uzgadniająca raport dla przedsięwzięcia pn.:”Przebudowa linii napowietrznej110 kV Tomaszów - Lubaczów”. 3. Znak sprawy SNZ.9020.6.1.2021.AG 4. Data wydania 2.02.2021 r. 5. Nazwa organu, który wydał postanowienie* Państwowy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 6....

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 14:28

8. Ogłoszenia 2021

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - pobór wody z potoku Buszcza

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 12:01

9. 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Niemstów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 23.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Cz...

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 15:01

10. 2021

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w miejscowości Chotylub

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Działka nr ...

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 14:21

11. 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Nowe Sioło.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 23.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Cz...

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 14:16

12. 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy poł. w miejscowości Dachnów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW W Y K A Z z dnia 23.02.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz netto w q żyta (wywoławczy) Termin płatności Zasady aktualizacji opłat 1. Cz...

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 13:36

13. Ogłoszenia 2021

Ogłoszenie o pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań: kultury, sztuki...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2021 r. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 15 000,00zł, w tym: a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszów i innych imprez b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinar...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 11:56

14. Ogłoszenia 2021

Ogłoszenie o pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań: przeciwdziałani...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2021 r. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 7 500,00zł, w tym: a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyj...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 11:46

15. Ogłoszenia 2021

Informacja o otwartym konkursie ofert na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ci...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2021 roku. § 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów: 1) Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celu publicznego obejmującego: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych w...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 11:22

16. Ogłoszenia 2021

Ogłoszenie o naborze ofert: dostawa środków czystości

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów Tel. 16 631 10 76 e-mail: sekretariat@cieszanow.eu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów zgodnie z przedstawioną specyfikacją. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 (formularz cenowy), okreś...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 07:37

17. Ogłoszenia 2021

Ogłoszenie o naborze ofert: dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta i Gminy Ci...

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów Ul. Rynek 1 37-611 Cieszanów Tel. 16 631 10 76 e-mail: sekretariat@cieszanow.eu PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów zgodnie z przedstawioną specyfikacją w Załączniku nr. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w "wykazie materia...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 10:01

18. Ogłoszenia 2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku, statystycznej liczbie uczniów o...

/UserFiles/File/SKM_C30821021909541.pdf

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 09:05

19. Ogłoszenia 2021

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty Kultury i S...

Cieszanów, dnia 12 lutego 2021 r. O.0012.2.2.2021 Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 1100 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Tematem posiedzenia będzie: Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję. Sprawy różne.

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 17:52

20. Ogłoszenia 2021

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 19 lutego (piątek) 20...

Cieszanów, dnia 12.02.2021 r. O.0002.2.2021 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie dnia 19 lutego (piątek) 2021 roku o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE Sprawy organizacyjne: Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protoko...

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 17:51