Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia 2020

ZAPROSZENIE NA OBRADY XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

Cieszanów, dnia 19.11.2020 r. O.0002.12.2020 Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z prośbą o pozostanie w domu i śledzenie sesji online, która odbędzie się 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE Sprawy organizacyjne: Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanow...

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 08:16

2. 2020

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 16 listopada 2020 Zgodnie z §12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości () Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.) informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż ni...

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 10:47

3. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projekt Założeń do Plan...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2021 - 2036 Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni Aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną ...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 10:37

4. 2020

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszan...

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 23:20

5. 2020

II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości ...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszan...

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 23:15

6. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 18.11.2020 r. GPiMK.6733.6.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 18.11.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.11.2020 r. n...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 08:42

7. Ogłoszenia 2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Znak sprawy: O.271.11.2020 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Rozdział 1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Cieszanów zwana dalej „Zamawiającym” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów NIP: 793-15-03-557 nr telefonu (16) 631-10-76, nr faksu (16) 631-14-40 Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 7.00 – 15.00, Godziny urzędowania: wtorek: godz. 7.30 – 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wo...

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 21:37

8. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 140, 126...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 23:52

9. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Niemstów, Gorajec -...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Dzia...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 23:38

10. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Nowe Sioło - 1007/1...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 23:36

11. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Nowe Sioło - 1007/1...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 23:34

12. 2020

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów - Folwarki - 175 - 16...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat. Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Roczny czynsz w q żyta (wywoławczy) Data i godzina przetargu Wysokość wadium (w zł) 1. Częś...

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 23:32

13. Ogłoszenia 2020

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Rolniku, jeszcze się nie wypełniłeś obowiązku spisowego? - zrób to poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spisrolny.gov.pl - spisz się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową - 22 279 99 99 Dodatkowo uruchomiono dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu dla rolników: - 15 822 9918 - 517 555 998 - 516 535 160 - 785 840 319 - 785 840 356 Powszechny Spis Rolny 1.09.2020 - 30.11.2020

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 00:06

14. Ogłoszenia 2020

Powszechny Spis Rolny - spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 23:42

15. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna decyzji Burmistrza

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA: i postanowień wskazań lokalizacyjnych L.p. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 1. Numer wpisu D-35/20 2. Zakres przedmiotowy decyzji* Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3”. 3. Znak sprawy GPiMK. 6220.5.2020 4. Data wydania 12.11.2020 r. 5. Nazwa organu, który wydał decyzję* Burmistrz Miasta i Gminy C...

Utworzony: 2020-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-11-12 13:03

16. Ogłoszenia 2020

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku, statystycznej liczby ...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 22:45

17. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW Cieszanów, dnia 10.11.2020 r. GPiMK.6733.5.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 10.11.2020 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 06.11.2020 r. ...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 09:50

18. Ogłoszenia 2020

Karta informacyjna wniosku

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie planu dostosowawczego L.p. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 1. Numer wpisu W-5/20 2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Dachnów 3”. Przedsięwzięci...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 22:28

19. Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Cieszanów, dnia 26.10.2020 r. GPiMK 6220.5.2020 Obwieszczenie Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) u...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 22:27

20. 2020

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości C...

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Cieszanów Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65.) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanó...

Utworzony: 2020-10-29 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 09:40