artykuł nr 1

Wpis informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej