Uchwała nr 26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kościoła w Chotylubiu, uchwalonego uchwałą Nr 20/III/96 Rady Gminy i Miasta Cieszanów z dnia 29 maja 1996 r.
Uchwała nr 27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Obwodnica drogi wojewódzkiej nr 865 dla miasta Cieszanowa”, uchwalonego Uchwałą nr 56/IX/04 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2004 r.
Uchwała nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr 29 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 30 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 31 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Spiczyn w zakresie realizacji projektu „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Załączniki
Nr 26   72.178 KB
Nr 27   72.448 KB
Nr 28   121.203 KB
Nr 29   120.073 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 29   100.898 KB
Nr 30   235.521 KB
Nr 31   120.563 KB