artykuł nr 1

Uchwała nr 26 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kościoła w Chotylubiu, uchwalonego uchwałą Nr 20/III/96 Rady Gminy i Miasta Cieszanów z dnia 29 maja 1996 r.
Uchwała nr 27 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Obwodnica drogi wojewódzkiej nr 865 dla miasta Cieszanowa”, uchwalonego Uchwałą nr 56/IX/04 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 września 2004 r.
Uchwała nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok
Uchwała nr 29 w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 30 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 31 w sprawie zawarcia  porozumienia  z Gminą Spiczyn w zakresie realizacji projektu „Szlak Jana III Sobieskiego  parasolowym produktem rozwoju  regionalnego Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Załączniki:
Nr 31121 KB
Nr 30236 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 29101 KB
Nr 29120 KB
Nr 28121 KB
Nr 2772 KB
Nr 2672 KB