nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
nr 57 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
nr 58 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok
nr 59 w sprawie uchylenia uchwały Nr 76/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno - sportowych oraz handlowo - usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 60 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 61 w sprawie: zmiany uchwały Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
nr 62 w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I”.
nr 63 w sprawie weksla „in blanco”.
nr 64 w sprawie zmian do uchwały Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
nr 65 w sprawie: przystąpienia Gminy Cieszanów do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcia Statutu Związku.

Załączniki
Uchwała 56   231.456 KB
Uchwała 57   123.425 KB
Uchwała 58   85.021 KB
Uchwała 59   76.024 KB
Uchwała 60   76.215 KB
Uchwała 61   100.456 KB
Uchwała 62   146.503 KB
Uchwała 63   78.316 KB
Uchwała 64   125.200 KB
Uchwała 65   130.373 KB