artykuł nr 1

nr 56 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
nr 57 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
nr 58 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok
nr 59 w  sprawie uchylenia uchwały Nr 76/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29  października  2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjno - sportowych oraz handlowo - usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 60 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem
nr 61 w sprawie: zmiany uchwały Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
nr 62 w sprawie:  zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I”.
nr 63 w sprawie weksla „in blanco”.
nr 64 w sprawie zmian do uchwały Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
nr 65 w sprawie: przystąpienia Gminy Cieszanów do Związku Gminy Ziemi Przeworskiej i przyjęcia Statutu Związku.

Załączniki:
Uchwała 65130 KB
Uchwała 64125 KB
Uchwała 6378 KB
Uchwała 62147 KB
Uchwała 61100 KB
Uchwała 6076 KB
Uchwała 5976 KB
Uchwała 5885 KB
Uchwała 57123 KB
Uchwała 56231 KB