Uchwała nr 72 ws. zmian do uchwały nr 51/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwała nr 73 ws.
zmian do uchwały nr 52/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole.

Uchwała nr 74 ws.
zmian uchwały nr 53/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce.

Uchwała nr 75 ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia cmentarza w miejscowości Dachnów

Uchwała nr 76 ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem.

Uchwała 77 ws.
zamiaru podziału Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie.

Uchwała 78 ws.
wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała 79 ws.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Uchwała 80 ws.
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2009 rok.

Uchwała 81 ws.
http-equiv="Content-Type" /> przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę elektrowni wiatrowych.

Uchwała 82 ws.
udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską - Iwano - Frankowa.


Załączniki
Uchwała 72   26.019 KB
Uchwała 73   26.027 KB
Uchwała 74   26.027 KB
Uchwała 75   25.102 KB
Uchwała 76   24.185 KB
Uchwała 77   25.334 KB
Uchwała 78   51.278 KB
Uchwała 79   36.263 KB
Uchwała 80   31.563 KB
Uchwała 81   23.470 KB
Uchwała 82   22.819 KB