artykuł nr 1

Uchwała nr 72 ws. zmian do uchwały nr 51/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwała nr 73 ws.
zmian do uchwały nr 52/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole.

Uchwała nr 74 ws.
zmian uchwały nr 53/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce.

Uchwała nr 75 ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia cmentarza w miejscowości Dachnów

Uchwała nr 76 ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno – sportowych oraz handlowo – usługowych w Starym Lublińcu nad zalewem.

Uchwała 77 ws.
zamiaru podziału Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie.

Uchwała 78 ws.
wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała 79 ws.
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Uchwała 80 ws.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę elektrowni wiatrowych.

Uchwała 82 ws.
udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską - Iwano - Frankowa.