Uchwały z dnia 21 grudnia

Uchwała nr 83 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr 84 ws. zmian do budżetu na 2007 rok
Uchwała nr 85 ws. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 86 ws. przyjęcia Programu Modernizacji Dróg Gminnych na lata 2008 - 2010 dla Miasta i Gminy Cieszanów
Uchwała nr 87 ws. wystąpienia Gminy Cieszanów z Fundacji im. "Solidarności Ziemi Lubaczowskiej" z siedzibą w Lubaczowie
Uchwała nr 88 ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
Uchwała nr 89 ws. powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
Załączniki
Uchwała 83   73.604 KB
Uchwała 84   982.326 KB
Uchwała 85   125.420 KB
Uchwała 86   278.082 KB
Uchwała 87   105.773 KB
Uchwała 88   495.062 KB
Uchwała 89   84.090 KB