artykuł nr 1

Uchwały z dnia 21 grudnia

Uchwała nr 83 ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr 84 ws. zmian do budżetu na 2007 rok
Uchwała nr 85 ws. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 86 ws. przyjęcia Programu Modernizacji Dróg Gminnych na lata 2008 - 2010 dla Miasta i Gminy Cieszanów
Uchwała nr 87 ws. wystąpienia Gminy Cieszanów z Fundacji im. "Solidarności Ziemi Lubaczowskiej" z siedzibą w Lubaczowie
Uchwała nr 88 ws. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
Uchwała nr 89 ws. powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
Załączniki:
Uchwała 8984 KB
Uchwała 88495 KB
Uchwała 87106 KB
Uchwała 86278 KB
Uchwała 85125 KB
Uchwała 84982 KB
Uchwała 8374 KB