Uchwały z dnia 31 sierpnia

Uchwała nr 63 ws. wprowadzenia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2015 podjętej uchwałą Nr 38/VIII/2007 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 64 ws. wyboru ławników Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Uchwała nr 65 ws. zmian do budżetu na 2007 r.
Uchwała nr 66 ws. udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego "Cieszakom" Sp z o.o. w Cieszanowie
Uchwała nr 67 ws. procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Załączniki
Uchwała nr 63   77.989 KB
Uchwała nr 64   59.758 KB
Uchwała nr 65   265.365 KB
Uchwała nr 66   74.882 KB
Uchwała nr 67   182.023 KB