artykuł nr 1

Uchwały z dnia 31 sierpnia

Uchwała nr 63 ws. wprowadzenia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2015 podjętej uchwałą Nr 38/VIII/2007 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 64 ws. wyboru ławników Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Uchwała nr 65 ws. zmian do budżetu na 2007 r.
Uchwała nr 66 ws. udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego "Cieszakom" Sp z o.o. w Cieszanowie
Uchwała nr 67 ws. procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu