Referat Organizacyjny

Stanowiska:


• Sekretarz – kierownik referatu –Wiesław Kudyba
• Kierownik USC, kadry i BHP – Urszula Duda
• ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowych,
informacji niejawnych - Barbara Nienajadło
• ds. obrony cywilnej, gospodarki lokalowej – Jerzy Szajowski
• ds. obsługi rady – Barbara Broź
• pracownik gospodarczy – Adam Stanowski
• sprzątaczka – Stanisława Rutkowska