artykuł nr 1

Referat Organizacyjny

Stanowiska:

•Sekretarz – kierownik referatu –Wiesław Kudyba•Kierownik USC, kadry i BHP – Urszula Duda•ds. ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, wojskowych, informacji niejawnych - Barbara Nienajadło•ds. obrony cywilnej, gospodarki lokalowej – Jerzy Szajowski•ds. obsługi rady – Barbara Broź•pracownik gospodarczy – Adam Stanowski•sprzątaczka – Stanisława Rutkowska