Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pełni Urszula Duda

ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów
tel: (0 prefix 16) 6311076 wew.33