artykuł nr 1

Funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pełni Urszula Duda ul. Rynek 137-611 Cieszanówtel: (0 prefix 16) 6311076 wew.33