główna zawartość
artykuł nr 1

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Cieszanów od 1 stycznia 2020 roku nastąpią również zmiany.

  1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów.
  2. Do 10 lutego 2020 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy. Druk deklaracji dostępny jest również na stronie internetowej urzędu.
  3. Zmianie uległa również stawka opłaty, która teraz jest naliczana za każdą osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość. Stawka ta wynosi 20,00 zł. od osoby.
  4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady i odpady zielone będą ponosić opłatę o 2,00 zł  niższą od stawki podstawowej za każdą osobę.
  5. Opłaty należy wnosić na konto Urzędu Gminy nr 06 9101 1042 20044400 0039 0055 dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub w kasie Urzędu Gminy do
  • Rata I …..zł – do 15 marca każdego roku,
  • Rata II …..zł – do 15 czerwca każdego roku
  • Rata III ….. zł – do 15 września każdego roku
  • Rata IV ….. zł – do 15 grudnia każdego roku
artykuł nr 2

Zmiana konta bankowego - Gospodarowanie odpadami

ZMIANA NUMERU KONTA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na konto PBS/o Cieszanów

06 9101 1042 2004 4400 0039 0055

lub u sołtysa danej miejscowości.

 

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.

Załączniki:
Załącznik 214 KB
artykuł nr 4

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r.

Załączniki:
Załącznik 202 KB
artykuł nr 5

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r.

Załączniki:
Załącznik 205 KB