główna zawartość
artykuł nr 1

nr wewabonentnr miejskiuwagi
10Fax016-6311-440 
11Burmistrz016-632-8661 
12Podatki016-632-8662 
13Zakład Obsługi Gminy, serwis informacyjny gminy, współpraca z zagranicą, oświata016-6311-118 
14Sekretariat016-6311-076016-6311-075
15Zastępca016-632-8665 
18Ewidencja ludności016-632-8668 
19Skarbnik016-6311-051 
20Zarządzanie kryzysowe, Obrona Cywilna016-632-8670 
21Budownictwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia016-632-8671 
22Skarbnik, księgowość016-632-8672 
23Sekretarz, radca prawny016-632-8673 
26Kasa016-632-8676 
27Zakład Usług Komunalnych016-632-8677 
28Stypendia socjalne,punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania alkoholizmowi016-632-8678 
29Mienie komunalne, leśnictwo016-632-8679 
30Opieka Społeczna, Zasiłki Rodzinne016-632-8680 
31Biuro Rady Miejskiej016-632-8681 
33Urząd Stanu Cywilnego016-632-8683