artykuł nr 1

Telefony do Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

Osoba/komórka

Numer telefonu

Numer telefonu

1

FAX

+48 16 6311440

 

2

Sekretariat

+48 16 6311076

 

3

Burmistrz

+48 16 6311076

 

4

Zastępca Burmistrza

+48 16 6328673

 

5

Skarbnik

+48 16 6311051

 

6

Zamówienia publiczne

+48 16 6328665

 

7

Urząd Stanu Cywilnego

+48 16 6328683

 

8

Podatki

+48 16 6328662

 

9

Ewidencja Ludności, Kadry

+48 16 6328668

 

10

Gospodarka Przestrzenna i Mienie Komunalne

+48 16 6328671

 

11

Budownictwo i inwestycje.

+48 16 6328678

 

12

Księgowość

+48 16 6328672

 

13

Kasa

+48 16 6328676

 

14

Zarządzanie Kryzysowe

+48 16 6311118

 

15

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

+48 16 6311118

 

16

Kadry, Oświata

+48 16 6328670

 

17

Ochrona środowiska, Leśnictwo, Korespondencja urzędowa

+48 16 6328679

 

18

Biuro Rady Miejskiej

+48 16 6328681

 

19

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

+48 16 6311076

698619764

20Koordynator do spraw dostępności - Ciepły Daniel+48 16 6311076