artykuł nr 1

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji

Cieszanów, dnia 20 grudnia 2023 r.

O.0012.1.12.2023

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, które odbędzie się 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak