artykuł nr 1

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji ....

Cieszanów, dnia 12 kwietnia 2024 r.

O.0012.1.3.2024

 

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetowej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak