artykuł nr 1

Zbiorcze wyniki konsultacji w sprawie powołania Rady Kultury

Zbiorcze wyniki konsultacji w sprawie powołania Rady Kultury

 

W dniach od 12.02.2020 r. do 21.02.2020 r. na terenie Miasta i Gminy Cieszanów przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie powołania Rady Kultury, która będzie organem doradczym i opiniodawczym Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w zakresie realizowanych przez miasto i gminę zadań dotyczących kultury.

 

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety, która była dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Ankiet w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu złożono w liczbie 19; w tym 17 było za powołaniem Rady Kultury, a 2 było przeciw powołaniu Rady Kultury.

 

Załączniki:
Skan dokumentu188 KB