artykuł nr 1

Wzory oświadczeń majątkowych

W załącznikach wzory oświadczeń majątkowych znjadują się pod adresem:

https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-instytucji/dla-samorzadow/