artykuł nr 1

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Cieszanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 8, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 3

W dniu 15.06.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu

 

Krzysztof TRYKSZA

 

artykuł nr 2

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305§ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

  1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
  2. BOSAK Krzysztof, lat 37, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
  3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 47, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
  4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
  5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
  6. KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, lat 63, wykształcenie wyższe socjologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkała w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
  7. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
  8. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
  9. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały wWarszawie, nie należy do partii politycznej;
  10. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

Załączniki:
Skan dokumentu 82 KB
artykuł nr 3

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Załączniki:
informacja o losowaniach197 KB
artykuł nr 4

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2020 r

 

gm. Cieszanów

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W PRZEMYŚLU

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)Komisarz Wyborczy w Przemyślu przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Chotylub, Dąbrówka

Dom Strażaka, Chotylub 64, 37-611 Cieszanów

 

2

Cieszanów: ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Generała Sikorskiego, ul. Kopernika, ul. Księdza Kłosa, ul. Łucji Charewicz, Obrońców Westerplatte, ul. Wolności, osiedle Armii Krajowej, ul. 6 Grudnia, ul. Gajerskiego, ul. Kościuszki, ul. Lityńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowa, Nowe Sioło ul. Pałacowa, Nowe Sioło ul. Mickiewicza

Centrum Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Cieszanów: ul. Cerkiewna, ul. Krasińskiego, ul. Moniuszki, ul. Niemstowska, ul. Nowa, ul. Skorupki, ul. Warszawska, osiedle Kustronia, ul. Boczna Podwale, ul. Czereśnie, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Leśna, ul. Podwale, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, ul. Witosa, ul. Dworcowa, Nowy Lubliniec ul. Doświadczalna

Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo Dachnów

Wiejski Dom Kultury, Dachnów ul. Lwowska 3, 37-611 Cieszanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwa: Kowalówka, Żuków, Gorajec, Podsołectwo: Doliny

Zaspół Szkolno-Przedszkolny, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów

 

6

Sołectwa: Niemstów, Folwarki

Zaspół Szkolno-Przedszkolny, Niemstów 76, 37-611 Cieszanów

 

7

Sołectwo: Nowe Sioło

Świetlica Wiejska, Nowe Sioło 85, 37-611 Cieszanów

 

8

Sołectwa: Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec

Wiejski Dom Kultury, Stary Lubliniec 45, 37-611 Cieszanów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3)podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Przemyślu najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r.od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Przemyślu

 

/-/ Krzysztof TRYKSZA

 

Załączniki:
Oryginał dokumentu218 KB
artykuł nr 5

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Skan dokumentu790 KB