artykuł nr 1

PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji...

PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
artykuł nr 3

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z...

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 19 września 2023 r.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 12 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Po...
artykuł nr 5

Informacje