artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY...

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CIESZANÓW z dnia 28.04.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w Cieszanowie zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej (dz. nr ewid.: 4646/13, 4647/2, 4650/6, 4651, 4648/2, 4650/7, 4652/2, 4636, 4629, 4576)