artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/262/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok.

Załączniki:
uchwala_nr_262.pdf984 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/261/2020 w sprawie udzielenia...

UCHWAŁA Nr XXXII/261/2020 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach wojewódzkich. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/260/2020 w sprawie udzielenia...

UCHWAŁA Nr XXXII/260/2020 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań w 2021 roku na drogach powiatowych. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3 i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXII/259/2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2020 - 2031

Załączniki:
uchwala_nr_259.pdfMB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXII/258/2020 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Rodzin/Opiekunów VIVERE

Załączniki:
uchwala_nr_258.pdf263 KB