artykuł nr 11

Protokół nr XXII/2020 z dnia 11 marca 2020

Protokół nr XXII/2020 z odbytej w dniu 11 marca2020 roku o godz. 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXIISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 12

Protokół nr XXI/2020 z dnia 28 lutego 2020

Protokół nr XXI/2020 z odbytej w dniu 28 lutego2020 roku o godz. 1220 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 13

Protokół nr XX/2020 z dnia 28 stycznia 2020

Protokół nr XX/2020 z odbytej w dniu 28 stycznia2020 roku o godz. 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXSESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE