artykuł nr 1

Protokół nr XXXII/2020 z odbytej w dniu 30...

Protokół nr XXXII/2020 z odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 1300 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 2

Protokół nr XXXI/2020 z odbytej w dniu 27...

Protokół nr XXXI/2020 z odbytej w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 1330 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 3

Protokół nr XXX/2020 z odbytej w dniu 30...

Protokół nr XXX/2020 z odbytej w dniu 30 października 2020 roku o godz. 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 4

Protokół nr XXIX/2020 z dnia 25 września 2020

Protokół nr XXIX/2020 z odbytej w dniu 25 września2020 roku o godz. 1000 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXIXSESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
artykuł nr 5

Protokół nr XXVIII/2020 z dnia 28 sierpnia 2020

Protokół nr XXVIII/2020 z odbytej w dniu 28 sierpnia2020 roku o godz. 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie XXVIIISESJIRADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE