artykuł nr 1

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

13

0

0

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 


 

artykuł nr 2

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15 Liczba oddanych głosów: 13

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

1

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

13

0

0


 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto Głosy oddane:

Jan Bielecki

TAK

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

TAK

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK