artykuł nr 11

w sprawie wyboru Przewodniczącego KomisjiSkarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

11

0

4

 


 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 


 

1 / 1

artykuł nr 12

w sprawie wyboru Przewodniczącego KomisjiRewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

RADA MIASTA CIESZANÓW

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 23 listopada 2018 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 20 Liczba oddanych głosów: 15

Punkt

porządku

obrad

Przedmiot głosowania

TAK

NIE

WSTRZ

2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

11

0

4

 

 

 

Rezultat głosowania: Uchwałę przyjęto

Głosy oddane:

Jan Bielecki

WSTRZ

Piotr Bielko

TAK

Bogusław Bundyra

TAK

Marian Ciepły

TAK

Barbara Dragan

TAK

Zdzisław Kociołek

TAK

Wiesław Kossak

WSTRZ

Mieczysław Krawiec

TAK

Zbigniew Kurdziel

TAK

Marek Leja

WSTRZ

Andrzej Skiba

TAK

Michał Switalski

TAK

Kazimierz Wolanin

WSTRZ

Adam Zaborniak

TAK

Bożena Zygarlicki

TAK

 

 

 

1 / 1