artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XX/10/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U...