artykuł nr 1

Uchwała nr 105 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2012 rok
Uchwała nr 106 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 107 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok

Załączniki:
Nr 107183 KB
Nr 106132 KB
Nr 10595 KB