artykuł nr 1

Uchwała nr 32 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
Uchwała nr 34 w sprawie zawarcia  porozumienia  z Gminą Susiec w zakresie realizacji projektu „Wspólne Roztocze – Jedna współpraca i promocja” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Uchwała nr 35 w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 36 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok