artykuł nr 1

Uchwała nr 19 w sprawie zaopiniowania zamiaru zmiany granic Roztoczańskiego Parku Chrnionego Krajobrazu na terenie gminy Cieszanów.
Uchwała nr 20 w sprawie zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum w Nowym Lublińcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.
Uchwała nr 21 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Cieszanów.
Uchwała nr 22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.
Uchwała nr 24 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/RLIX/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszanów na lata 2010-2015
Uchwała nr 25 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów.

Załączniki:
Załącznik nr 2 do uchwały nr 25143 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 25141 KB
Nr 2566 KB
Nr 24297 KB
Nr 23128 KB
Nr 22228 KB
Nr 2163 KB
Nr 2087 KB
Nr 19459 KB