artykuł nr 1

Uchwała nr 69 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała nr 70 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok
Uchwała nr 71 w sprawie zapewnienia w budżecie na 2011 rok udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 pn. "Program poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnychuszkodzonych w czasie powodzi w gminie Cieszanów poprzez przebudowę: dr. nr 105001R Niemstów - Stary Lubliniec Oś. w km 0+002,50 - 1+598,50, dr. nr 105005R Folwarki przez wieś w km 0+002,50 - 1+985,50, dr. nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+430 - 0+850, dr. nr 105010R Gorajec Oś. - Dąbrówka w km 0+200 - 1+310, dr. nr 105012R Gorajec przez wieś w km 0+550 - 1+400, dr. nr 105013R Chotylub - do wielkiego lasu w km 0+002,50 - 0+510,50, dr. nr 105015R Nowe Sioło droga przez stawy w km 0+270 - 0+670, dr. nr 105025R ul. Gajerskiego i Lityńskiego w Cieszanowie w km 0+007 - 0+220, dr. nr 105026R ul. Ogrodowa w Cieszanowie w km 0+002 - 0+093".
Uchwała nr 72 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania pn.  Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntowych na drodze powiatowej nr 1648R Moszczanica - Cieszanów na odcinku od km 9+737 do km 18+444" w 2010 roku.

Załączniki:
Nr 7285 KB
Nr 7184 KB
Nr 70163 KB
Nr 69163 KB