artykuł nr 1

Uchwała nr 64 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała nr 65 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cieszanów za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze
Uchwała nr 66 w sprawie zmian do uchwały Nr 25/L/2010 w sprawie zmian do uchwały Nr 21/XLIX/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 rok.
Uchwała nr 67 w sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie”
Uchwała nr 68 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Załączniki:
Nr 68273 KB
Nr 67129 KB
Nr 66126 KB
Nr 65130 KB
Nr 64140 KB