artykuł nr 1

Uchwała nr 27 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2009.

Uchwała nr 28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w 2010 roku.

Uchwała nr 29 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Uchwała nr 30 w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/06 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie obwodów głosowania

Uchwała nr 31 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 94/XIII/2004 z  dnia  30 grudnia  2004 r.  w  sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. "Zakład Obsługi Gminy".

Uchwała nr 32 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Załączniki:
Nr 32479 KB
Zal nr 31128 KB
Nr 3180 KB
Nr 3063 KB
Nr 29207 KB
Nr 2874 KB
Załącznik701 KB
Nr 2778 KB