artykuł nr 1

Uchwała nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr 74/XV/07 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
20 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika pamięci poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów do podpisania umowy o współpracy z gminą partnerską – Sabinov
 
Uchwała nr 19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.
Załączniki:
Uchwała 19185 KB
Uchwała 1880 KB
Uchwała 17173 KB
Uchwała 1686 KB