artykuł nr 1

nr 66 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
nr 67 w sprawie: zmiany uchwały Nr 61/XL/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/XXXIV/09 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009
nr 68 w sprawie zmian do uchwały Nr 64/XL/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009 i uchwały Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009

Załączniki:
Uchwała 68130 KB
Uchwała 67106 KB
Uchwała 66167 KB