artykuł nr 1

uchwała nr 43 w sprawie przystąpienia Gminy Cieszanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Roztocze”
uchwała nr 44 w sprawie: przyjęcia regulaminu cmentarza parafialnego w Cieszanowie.
uchwała nr 45 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 37/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
uchwała nr 46 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr 36/XXXVII/09 i Nr 40/XXXVIII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu  Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009
uchwała nr 47 w sprawie uchylenia uchwały Nr 27/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/XXXIV/09 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło – Załuże”
uchwała nr 48 w sprawie uchylenia uchwały Nr 40/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
uchwała nr 49 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr 36/XXXVII/09 w sprawie zmian do uchwały Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu  Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2009.
uchwała nr 50 w sprawie: zmian do uchwały Nr 42/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 03 lipca 2009 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2009 roku.
uchwała nr 51 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok
uchwała nr 52 w sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie
uchwała nr 53 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu bankowego zaciąganego przez Zakład Obsługi Gminy w Cieszanowie

Załączniki:
Uchwała 53124 KB
Uchwała 5256 KB
Uchwała 51204 KB
Uchwała 5084 KB
Uchwała 49127 KB
Uchwała 48127 KB
Uchwała 47129 KB
Uchwała 46130 KB
Uchwała 45129 KB
Uchwała 4485 KB
Uchwała 4377 KB