artykuł nr 1

Uchwała nr 22 ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za wykonanie budżetu w roku 2008.

Uchwała nr 23 ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie”

Uchwała nr 24 ws. likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów II Wojny Światowej w Chotylubiu

Uchwała nr 25 ws. przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cieszanów” w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr 26 ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok

Uchwała nr 27 ws. zmiany Uchwały Nr 14/XXXIV/09 Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów - Nowe Sioło - Załuże”

Załączniki:
Uchwała 27264 KB
Uchwała 26306 KB
Uchwała 25159 KB
Uchwała 24160 KB
Uchwała 23236 KB
Uchwała 22MB