artykuł nr 1

Uchwała nr 64 ws. powołania Radnego Stefana Chomyszyna w skład Komisji Rady Miejskiej

Uchwała nr 65 ws. wprowadzenia zmian do uchwały nr 3/I/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Uchwała nr 66 ws. zmian do uchwały nr 51/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwała nr 67 ws.
zmian do uchwały nr 52/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Nowym Siole.

Uchwała nr 68 ws.
zmian uchwały nr 53/XXVI/08 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Filialnej Szkole Podstawowej w Kowalówce.

Uchwała nr 69 ws.
ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie z zajęć w przedszkolach publicznych na terenie gminy Cieszanów.

Uchwała nr 70 ws.
wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała nr 71 ws.
zmiany uchwały Nr 12/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.02.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2008 roku.
Załączniki:
Uchwała 7125 KB
Uchwała 7043 KB
Uchwała 6929 KB
Uchwała 6826 KB
Uchwała 6726 KB
Uchwała 6626 KB
Uchwała 6524 KB
Uchwała 6422 KB